Lična karta škole

Riječ direktora

Istorijat škole

Svi direktori naše škole

Misija i vizija škole 

Školske nagrade

Kućni red

Etički kodeks

Riječ direktora

Poštovani posjetioci našeg sajta,

Želja nam je da upoznate našu školu i na ovaj način. Zadovoljstvo nam je da predstavimo sve zanimljive događaje i aktivnosti u njoj.

Ova škola ima uspješnu, dugogodišnju tradiciju koja nam je vodilja u daljem radu, ne dozvoljava nam da stanemo. Stručni nastavnički kadar i ja kao direktor, smatramo da uvijek može bolje i težimo da u radu postignemo što kvalitetnije rezultate.

Želimo da naša škola bude škola u kojoj se svi prijatno osjećaju, a roditelji mogu biti sigurni da će se njihovoj djeci pristupiti profesionalno, sa puno stručnosti, razumijevanja i pažnje.

Nećemo stati. Imamo vas, đake i roditelje, našu misiju i viziju i smatram da uzajamnom saradnjom i poštovanjem možemo postići što želimo.

Direktorica,

Stanka Vukčević, prof.

Na početak strane.

Istorijat škole

Osnovna škola «Anto Đedović» u Šušanju otvorena je odmah po oslobođenju Bara 1878. godine.

Pučka škola u Baru

Pučka škola – prva škola

Pisani izvori govore da je šestorazredna Pučka učiona počela sa radom 1880. godine. Stijepo Kalica je ustupio svoju kuću za školu 1880. godine. To je bila dvospratna zgrada zidana od grubo tesanog kamena. Iznad ulaznih vrata po cijeloj dužini pisalo je „Pučka učiona”. I tako vrijeme je prolazilo… U njoj je, uz razumljive prekide, nastava izvođena sve do 1979. godine. Školovanje je bilo obavezno i besplatno, školska godina počinjala je početkom septembra, a završavala se 1. jula. Nastava je izvođena svakog dana od 7 do 16 sati (subotom do 12).

Izgradnjom Luke Bar i željezničke pruge Beograd – Bar, povećanjem broja stanovnika u Mjesnoj zajednici Šušanj, nastala je potreba da se četvororazredna škola, koja je radila u neadekvatnim uslovima u Gornjem Šušanju, pretvori u osmorazrednu.

Nakon katastrofalnog zemljotresa aprila 1979. godine, od sredstava solidarnosti građana širom Jugoslavije, započeta je i za pet mjeseci izgrađena ova montažna zgrada sa, u ono vrijeme dovoljnih 9 učionica, pratećim prostorijama za normalan rad škole. Škola je osnovana 26. juna 1980. godine. Krajem prve školske godine (tačnije 26.8.1981) Zbor radnika Škole odlučio je da za svoj Dan škole uzme 14. novembar, dan rođenja našeg sugrađanina i španskog borca Anta Đedovića. Takvom odlukom kolektiv je uspostavio prvu i pravu vezu sa sredinom u kojoj će obrazovno i vaspitno da djeluje, što su i pokazali rezultati te saradnje u ovom proteklom 27-mo godišnjem periodu.

Ako prolazite kroz prigradsko naselje Šušanj tj. njegov dio Pristan, vašu pažnju će privući vesela graja učenika sa lijepog sportskog terena. Budete li poželjeli da upoznate školu, do nje će vas odvesti lijepo uređena staza, popločani i cvijetnjakom oivičeni prostor sa bistom – simbolom našeg prepoznavanja.

Puni naziv škole glasi:

Javna ustanova Osnovna škola “Anto Đedović” – Bar.

Sjedište škole je u Baru, naselje Šušanj. Područje škole je cjelokupna Mjesna zajednica Šušanj od rijeke Željeznice do tvrđave Ratac.

Na početak strane.

 Svi direktori naše škole

JELENA ZENOVIĆ – 1980/81. – 1989/90.

ČEDOMIR BOŽOVIĆ – 1990/91. – 1991/92.

SLOBODAN BOJANOVIĆ- 1992/93. – 1996/97

ZDENKA GRBAVČEVIĆ- 1997/98. – 1999/00.

MOMČILO LALATOVIĆ- 2000/01. – 2004/05.

STANKA VUKČEVIĆ – 2005/06. –

Na početak strane.

Misija škole

Misija naše škole je da postane centar obrazovno-vaspitnog i kulturnog razvoja učenika i nastavnika. Osnovni principi su podsticanje ličnog razvoja svakog učenika i nastavnika. Osnovna težnja naše škole je razvijanje savremenih procesa usvajanja znanja, podsticanje kreativnosti kod učenika i nastavnika i stvaranje ličnosti sposobnih za timski rad, sa razvijenim socijalnim vještinama i sviješću o pravima i odgovornostima. Naša škola treba da postane mjesto permanentnog usavršavanja svih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa koji njeguju međusobno razumijevanje i uvažavanje, toleranciju i pravo na različitost.

Vizija škole

Naša škola treba da postane:

 • Mjesto u kome rade stručni i kreativni nastavnici otvoreni za permanentno usavršavanje i timski rad;
 • Ustanova u koju učenici rado dolaze jer je nastava u njoj organizovana po savremenim nastavnim metodama, kvalitetna i prilagođena njihovim potrebama i interesovanjima;
 • Otvorena za nove ideje razvoj talenata, razmjenu i saradnju;
 • Čista, uslovna, prijatnog izgleda, moderna i opremljena savremenim nastavnim sredstvima;

Mjesto u kome se gaje interpersonalni odnosi na nivou kulture, tolerancije, saradničkog i podržavajućeg odnosa, a rukovođenje je javno, pravedno i podsticajno.

Na početak strane.

 Školske nagrade

Za nesebičan i samoprekoran rad u proteklom periodu u oblasti vaspitanja i obrazovanja mladih generacija, za kulturni razvoj i za sve oblike saradnje sa sredinom u kojoj je Škola djelovala, pa i šire, uručena su vrijedna priznanja:

 • Nagrada „24. Novembar“ od SIZ-a za obrazovanje, 1984;
 • Spomenica španskog borca od SUBNOR-a,1985;
 • Novčane nagrade Univerziteta „Veljko Vlahović“,1985;
 • „Orden rada sa srebrnim vijencem“, 1987;
 • Nagrada „Stana Tomašević-Arnesen“ od SIZ-a za obrazovanje Bar, 1989;
 • Zahvalnica za učešće u projektu „Imam prava na svoja prava“, 2003;
 • „Maslinova grančica“ – KUD „Jedinstvo“ – Bar za izuzetan doprinos umjetničkom stvaralaštvu djece Bara, 2005;
 • Zahvalnica „Saveza školskih i sportskih društava Crne Gore“, 2007;
 • Pohvala „Dječijeg saveza Podgorice“ na literarnom konkursu „Ne pušim, jer se sportom bavim“, 2007;
 • Priznanje „Crveni krst Crne Gore, opštinska organizacija Bar“ za osvojeno 3. Mjesto u pružanju prve pomoći, 2007;
 • Zahvalnica od „Fondacije Vukove zadužbine – Šavnik, Žabljak, Plužine“ za učešće u nagradnom konkursu iz literarnih i likovnih radova, 2007;

Na početak strane.

Kućni red

Vrijednosti koje svi poštujemo su:

Međusobni odnosi zasnovani na razumijevanju, toleranciji, prihvatanju različitosti i kulturi ophođenja.

Lični trud u postizanju što boljih rezultata u učenju i svim oblicima nastave i stvaranju dobre radne atmosfere u školi za sve. Da bismo to postigli, usvojili smo sljedeća:

Pravila za održavanje kućnog reda

Član 1

Pravilnik o kućnom redu sadrži odredbe koje regulišu pitanja iz života i rada škole, prava i obaveze učenika i zapošljenih.

Član 2

Učenici i zapošljeni u školi, kao i lica koja posjećuju školu, dužni su da poštuju pravila školskog života i rada, odluke upravnih i stručnih organa i pridržavaju se propisa čime čuvaju ugled učenika, zapošljenih i škole.

Član 3

Nastava u Školi počinje u 8,00 sati, odnosno u 7,15 sati (predčas). Učenici dolaze ispred škole 10 minuta prije početka nastave. U školsku zgradu ulaze na znak zvona 5 minuta prije početka časa. Za ulaz koriste se „glavni ulaz u školsku zgradu“ i to za učenike od III do devetog razreda, a učenici I i II razreda koriste bočni ulaz sa lijeve strane (ulaz za suteren). Ulaze uz poštovanje reda i uz asistenciju dežurnih nastavnika.

Član 4

Nakon ulaska u školsku zgradu učenici se ne zadržavaju po hodnicima i holovima, nego ostavljaju i uzimaju potrebne stvari iz svojih ormarića i odlaze u svoje učionice-kabinete, zauzimaju svoja mjesta, kulturno se ponašaju, spremaju se za čas koji je po rasporedu i čekaju početak časa. Redari su dužni da izvrše neophodne pripreme za početak časa.

Član 5

Po dolasku nastavnika učenici se ponašaju u skladu sa pravilima učeničkog ponašanja, uredno i pristojno učestvuju u radu na času. Ulazak na čas poslije početka i izlazak sa časa prije završetka nije dozvoljen bez posebnog odobrenja predmetnog nastavnika. Samovoljno napuštanje časa povlači odgovornost i primjenu odgovarajuće vaspitne mjere. Učenicima koji nijesu na času nije dozvoljeno zadržavanje po holovima, hodnicima, pomoćnim prostorijama škole. Ukoliko po bilo kojoj osnovi učenik nije na času dužan je da boravi ispred škole. U protivnom biće izložen primjeni odgovarajućih vaspitnih mjera.

Član 6

Za vrijeme 5-minutnih pauza između časova učenici mogu koristiti kratku pauzu relaksacije, koristiti sanitarne čvorove prema svojim potrebama uz strogo poštovanje pravila učeničkog ponašanja bez gužvi, vike, galame, dozivanja i drugo. Obavezno koristiti mokre čvorove u sektoru koji pripada Vašoj učionici-kabinetu za naredni čas. Strogo je zabranjeno korišćenje drugih mokrih čvorova, zadržavanje u WC kabinama i eventualno zaključavanje istih bez potrebe. Skreće se pažnja učenicima da higijenski ispravno koriste sanitarije u ovim prostorijama. Potrebno je svaku promjenu prijaviti nadležnima u školi. U protivnom biće izrečene najstrožije vaspitne mjere. Poželjno je da učenici što brže završe svoje potrebe i na vrijem uđu u svoju učionicu-kabinet za sljedeći čas.

Član 7

Za vrijeme velikog odmora, koji je poslije drugog časa svi učenici, osim dežurnih, izlaze iz školske zgrade i vrijeme odmora koriste u školskom dvorištu. Za to vrijeme se kulturno ponašaju, odmaraju se i eventualno osvježe određenim napitcima ili hranom. Zabranjeno je napuštanje školskog dvorišta za vrijeme velikog odmora. Za vrijeme velikog odmora učenici se mogu zadržati u školskoj zgradi samo u slučaju nevremena i to po posebnom odobrenju.

Član 8

U školi će svakog dana dežurati određeni broj nastavnika i učenika, u cilju što uspješnijeg sprovođenja i poštovanja pravila za održavanje kućnog reda. Za vrijeme dežurstva učenici su odgovorni dežurnim nastavnicima, a dežurni nastavnici Upravi škole.

Član 9

Ulazak u školsku zagradu nije dozvoljen licima koja nijesu učenici i radnici škole, osim po posebnoj potrebi, uz najavu i uz dozvolu direktora, ili nekog od zapošljenih u školi.

Član 10

Učenici i zapošljeni su dužni da u školsku zgradu ulaze pristojnog i urednog izgleda. Nije dozvoljeno doći u školu u bermudama, šorcevima, kratkim majicama, dekoltiranim majicama, mini suknjama, papučama, „japankama“, niti u bilo kakvoj odjeći i obući koja bi mogla nositi poruke neprikladnog i provokativnog karaktera.

Član 11

Učeniku nije dozvoljeno po bilo kojoj osnovi ometanje nastave, ukoliko to čini nastavnik će ga prvo opomenuti, ako i dalje nastavi da ometa, nastavnik će ga upisati i predložiti za pokretanje vaspitnog postupka i uputiti ga na razgovor kod odjeljenskog starješine, ili pedagoga škole. Učenicima je strogo zabranjeno ometanje nastave u drugim odjeljenjima, galamom i dozivanjem iz drugih prostorija i školskog dvorišta.

Član 12

U slučaju da nastavnik kasni ili se ne pojavi na početku časa, učenici ga čekaju u učionici-kabinetu, ili ispred, a poslije 5 minuta redar se obraća dežurnom nastavniku, ili drugim nadležnim u školi, koji će odlučiti kako će odjeljenje raditi u tom slučaju. Do donošenja te odluke učenici će mirno boraviti u učionici, uz poštovanje pravila učeničkog ponašanja.

Član 13

Učenici su dužni da redovno pohađaju nastavu. Odsustvo sa nastave se obavezno evidentira, kao i razlozi tog odsustva. Učenici, odnosno njihovi roditelji su dužni da na vrijeme pravdaju odsustvo učenika sa nastave, u protivnom učeniku će se evidentirati neopravdano odsustvo, za koje se poslije određenog broja izostanaka primjenjuju vaspitne mjere.

Član 14

U slučaju nepoštovanja prava i obaveza učenika u 9-to godišnjoj osnovnoj školi biće primijenjen Pravilnik o načinu i postupku dodijeljivanja pohvala i nagrada i vaspitnih mjera za učenike osnovne škole.

Član 15

Učenici su dužni da se uredno i kulturno ponašaju prilikom dolaska i povratka iz škole. Ukoliko ne poštuju pravila biće im izrečene vaspitne mjere jer i to je sastavni dio poštovanja Pravila kućnog reda.

Član 16

U školi i svakom odjeljenju zastupljeno je nedjeljno dežurstvo učenika. U odjeljenju dežuraju po dva redara, koje određuje odjeljenski starješina. Njihova dužnost je da se u toj sedmici staraju o potpunom održavanju reda i rada u svom odjeljenju, da svoje drugove podsjećaju na poštovanje pravila kućnog reda, da pristojno održavaju učionički i kabinetski prostor u kojem borave, da prijavljuju odsutne učenike i sve one koji ne poštuju pravila učeničkog ponašanja. Ukoliko redari ne izvrše svoje obaveze, snosiće odgovornost i biće izloženi primjeni vaspitnih mjera.

Član 17

Učenici svoje potrebe i prava koje im pripadaju ostvaruju preko odjeljenskog starješine, pedagoga škole, odjeljenske zajednice, učeničkog parlamenta i dr. Za ostvarivanje svojih prava, ukoliko su prethodno ispunili svoje obaveze i dužnosti, učenici se mogu direktno obratiti i drugim nadležnim, kao i direktoru škole, ali samo u vrijeme određeno za prijem učenika.

Član 18

Svi učenici škole dužni su da se pridržavaju Pravilnika o kućnom redu sa kojim ih je detaljno upoznao odjeljenski starješina, a ovdje spomenuta pravila, kao izvod iz tog kućnog reda, biće svakodnevno dostupna, jer se nalaze u odjeljenskoj knjizi svakog odjeljenja i na oglasnoj tabli škole.

 

U Baru, 01.09.2015.godine.                                                               Uprava škole,

Na početak strane.

JU OŠ “Anto Đedović“ Bar


Zvanična prezentacija
JU OŠ "Anto Đedović" Bar

Uputstva za elektronski upis u vrtiće i osnovne škole

Upiši me

Školski list „Zlatna obala“ br.26
Školski kalendar rada 2022-2023
Ažuriranje

Obavještavamo Vas da je izvršeno ažuriranje većine podaka za ovu školsku godinu, kao i arhiva iz prethodnih godinu.

Arhivu možete pogledati pojedinačno kod stranica koje se godišnje ažuriraju, ili u meniju Arhiva! 

Administrator sajta

I-zdravlje-i-znanje

I-zdravlje-i-znanje

Učenje na daljinu

U susret učenju na daljinu

Maida Bahović, VIII-1
Vladimir Rajevski (II-3)

Vladimir Rajevski

Denis Illarionov (II-3)
Anđelija Đurković: „Uči doma“

Anđelija

Za odlican 5
Za odlican

Za odlican 5

Microbit project energy wood
Microbit project energy wood

Microbit project energy wood

Video klip sa Šantom Pantom
Radost na licima prisutnih

Radost na licima prisutnih

Novosti na sajtu knjiga mašte!
Novosti na sajtu knjiga mašte!

Novosti na sajtu knjiga mašte! https://knjigamaste.wordpress.com/

Vodič: Kako da se ponašate u slučaju zemljotresa
NET prijatelji – app for children
NET prijatelji aplikacija za računare
netprijatelji23

netprijatelji23

Strane sajta
Kalendar objavljivanja članaka
maj 2023.
P U S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Kategorije
%d bloggers like this: